onsdag 17 september 2008

Förkortningar

Och när jag ändå är inne på ett mer "politiskt" eller "miljöengagerat" sätt att skriva...

ett tips om NMM som drar igång i helgen. NMM betyder New Media Meeting och äger rum i Norrköping, som trogna Strömlyssnare känner till.

Följande programpunkt är intressant i dessa dagar av FRA-demonstrationer och -diskussioner. (FRA står för övrigt för Försvarets radioanstalt, om nu någon missat det).

Framtidens miljötjänster i Norrköping
Flygeln Norrköping, 19-20 september 2008


Informationssamhället har skapat nya tekniker för att övervaka medborgare. Under seminariet “Reclaim The Data” kommer sex konstnärer och designers föra en diskussion om hur denna teknik kan vändas till individens fördel och samtidigt rädda miljön.
När vi betalar med kreditkort, jagar kundpoäng, ringer samtal eller klickar oss runt på internet, genereras stora mängder information. Dessa digitala fotspår används av företag för att samla data om sina kunder, men har också en stor och outnyttjad potential att hjälpa oss att förstå våra handlingar och dess konsekvenser. Den 19 september arrangerar Interactive Institute och New Media Meeting seminariet “Reclaim The Data” och öppnar för en diskussion om hur dessa informationsmängder kan hjälpa oss att uppnå en mer miljömässigt hållbar livsstil. Seminariet är början på en kraftsamling
där Norrköping ska leda utvecklingen av framtidens miljötjänster. Under seminariet kommer sex internationella konstnärer och designers för att presentera inspirerande projekt där konst, design och teknik blandas för att göra vår värld till en bättre plats. Bland annat kommer Carolyn F. Strauss (NL) att berätta om begreppet långsam design, och hur det kan få oss att reflektera mer över vår vardag. Dessutom ska Arlene Birt (US), grafisk designer och historieberättare premiärvisa en ny specialgjord film om projeket “Background Stories”, där grafik används för att tydliggöra sociala och miljömässiga effekter av livsmedel och livsmedelsproduktion. Presentationerna är öppna för allmänheten.

Inga kommentarer: